Pesten

Pesten is en blijft een actueel onderwerp in de klas. Vooral in de bovenbouwgroepen is dit een onderwerp wat vaak maandelijks of wekelijks terugkeert.

Als buitenstaander kan het gedrag van leerlingen die elkaar plagen of ruzie hebben er hetzelfde uitzien als pestgedrag. Plagen kan onschuldig zijn. Het gedrag is dan niet structureel tegen dezelfde leerling gericht en er is geen duidelijke machtsongelijkheid.

Omdat pesten vaak stiekem gebeurt en vervelend gedrag niet altijd meteen te duiden is als pesten, kan het signaleren ervan lastig zijn. Uitschelden of schoppen is makkelijker te signaleren dan buitensluiten of online pesten. Aan de sfeer in de klas is vaak duidelijk merkbaar dat er iets speelt.  Ook kan het gedrag van een leerling een signaal zijn van pesten in de klas.

Door met elkaar te praten over wat is pesten, krijg je als leerkracht ook een beeld hoe de kinderen denken over dit onderwerp en wat de gedragingen zijn die hierbij horen.

Op het onderstaande formulier kunnen de kinderen invullen wat ze zien bij pesten, aan de andere kant dus ook meteen wat ze willen vermijden. Op dit formulier gaat het alleen om het inzichtelijk maken van ‘wat is pestgedrag?’.

Op het formulier is ook aandacht besteed aan cyberpesten. Tegenwoordig is dit ook een onderwerp in de klas en daarnaast ervaren steeds meer kinderen cyberpesten.

Hier kan je het bestand downloaden

Hier kan je het bestand downloaden (deze is iets anders)

Wil je meer opdrachten die te maken hebben met het voorkomen van pesten?
Klik dan op deze linkGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *